Bestelformulier

Bestelformulier Centuria Software

 

Na de bestelling zal er contact met u opgenomen worden. Mocht u nog bijkomende vragen hebben kunt u deze ook altijd per e-mail stellen.

Ondergetekende, natuurlijke of rechtspersoon, verklaart kennis genomen te hebben van zowel de voorwaarden vermeld op dit bestelformulier als van de algemene verkoopsvoorwaarden die hem samen met dit formulier zijn opgestuurd of gemaild.


Alle vernoemde prijzen zijn per maand en exclusief BTW.

Centuria Algemene Voorwaarden